Genom att lägga en order hos Kötthallen samtycker du till följande villkor och regler. 

Tjänsterna på kötthallen.com tillhandahålls av:
Kötthallen i Järfälla AB, organisationsnummer 559070-1776
Adress: Barkabyvägen 33, 177 44 Järfälla
E-post: info@kotthallen.com
Momsregistreringsnummer: SE559070177601
Kötthallen i Järfälla AB benämns nedan som ”Kötthallen”. 

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller från 2020-12-01. Försäljning via kötthallen.com sker till både privatpersoner och företag nedan gemensamt kallade ”Kund”. Endast privatperson eller representant för företag som är över 18 år har rätt att registrera sig och utföra inköp via kötthallen.com 

De villkor som är tillämpliga på Kunds beställning via kötthallen.com är den version som gäller på dagen för beställningen. Det åligger Kund att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i dessa allmänna villkor. 

Kötthallen förbinder sig att bekräfta alla beställningar. Detta sker dels genom ett meddelande på hemsidan och dels genom e-post till den e-postadress Kund angivit. Beställningsbekräftelse innebär inte att avtal om köp har slutits. 

Kötthallen reserverar sig för eventuell slutförsäljning av beställd vara på kötthallen.com. Först sedan Kund erhåller leveransbekräftelse har avtal om köp slutits mellan Kötthallen och Kund. 

Priser och avgifter 

Priserna för de beställda varorna är priset som anges på kötthallen.com vid tiden för Kunds beställning. Alla priser är angivna inklusive moms. Kötthallen reserverar sig för eventuella felskrivningar avseende pris eller annan information på kötthallen.com. 

Varje beställning via kötthallen.com kan komma att bli föremål för leveransavgift. Leveransavgiften beror på en mängd faktorer och specificeras i sammanställningen innan Kund bekräftar sin beställning. 

Då det inte går att fastställa priset på varor som säljs för ett pris per kilo eller per en annan viktenhet med exakthet vid beställningstillfället, baseras priset i kundkorgen på den uppskattade vikt som anges på hemsidan. Varan vägs när Kunds beställning plockats ihop och priset på varan korrigeras utifrån den korrekta vikten. Kund betalar alltid för varans korrekta vikt. 

Betalningsmetoder 

Betalning kan göras med antingen bank- eller kontokort från eller mot faktura efter sedvanlig kreditprövning genom Klarna Bank. 

Kötthallen accepterar inte kontanter eller checkar som betalmedel vid köp via kötthallen.com.

Klarna

I samarbete med Klarna Bank AB erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, direktbetalning och kortbetalning för privatpersoner och företag.

Vår orderbekräftelse och faktura från Klarna skickas ut via mail eller till folkbokföringsadressen i samband med att ordern skickas från oss.

Mer information, fullständiga villkor och vanliga frågor om Klarnas betalsätt hittar du hos klarna.se/kundservice/

Leverans 

Leveransen av Kunds varor sker i samarbete med Gordon Delivery, ett logistikföretag som är specialister på kylda transporter. Leveransen sker till den adress Kund angivit vid registrering. Kund har alltid möjlighet att ändra adress, tillfälligt eller permanent, under Mitt Konto på kötthallen.com. Det åligger Kund att hålla Kötthallen uppdaterad med korrekta kunduppgifter och därmed ge Kötthallen möjlighet att leverera till rätt adress. Kund ska se till att det är framkomligt fram till Kunds dörr, så att Kötthallen kan leverera. 

Kund måste tillse att någon finns på plats på den angivna leveransadressen under hela det angivna tidsfönstret för att ta emot leveransen. Finns inte någon mottagare av leveransen på plats lämnar transportören leveransen vid ytterdörren. 

Ändring/avbokning av leverans 

Kund kan avboka beställning fram till två (2) arbetsdagar före leverans.

Skulle Kund avboka beställning efter ovanstående tidpunkt har Kötthallen rätt att debitera leveransavgift samt värdet av eventuella lättförgängliga varor som inte kan levereras vid annat tillfälle. 

Kötthallen friskriver sig från ersättningskrav från Kunder för eventuella merkostnader som kan uppstå i samband med att leveransen inte är korrekt, brister, blir sen eller annat. 

Ångerrätt 

Konsument har ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av vissa varor. Ångerrätten gäller inte varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla. 

Kund kan därför inte ångra köp av matvaror, däremot exempelvis grillkol, kokböcker och skärbrädor. 

Kund som vill utöva sin ångerrätt ska kontakta Kötthallens kundservice. Det finns även ett standardformulär för utövande av ångerrätt som finns på Konsumentverkets hemsida (https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och- mallar/angerblankett). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Kund som vill ångra sitt köp ska skicka tillbaka varan till Kötthallen på Kundens bekostnad. Kund är skyldig att ersätta Kötthallen för en varas värdeminskning i den mån den beror på att Kund hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. 

Verkan av utövad ångerrätt 

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig avseende de produkter som omfattas av ångerrätt. Återbetalning sker även avseende en proportionerlig del av leveranskostnaderna (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet avseende de ångrade produkterna. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. 

Reklamation 

Om Kund är en konsument och det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) (”KKL”) är fel på en vara har Kund rätt att reklamera på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes till Kötthallens kundservice och Kund ska kunna presentera följande uppgifter och underlag: 

  • Vara
  • Beställningsdatum
  • Beställningsnummer
  • Orsak till reklamationen/felet
  • E-post eller telefonnummer till Kund
  • Kvitto (på begäran) 

Kontaktuppgifter till Kötthallens kundservice återfinns på kötthallen.com. 

Kötthallen ansvar är i samtliga fall begränsat till varans värde såsom det belastat Kund samt leveransavgiften eller proportionerlig del därav. 

Kund har rätt att vid tvist vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Kötthallen förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer avseende ärenden som hänskjutits dit. 

Garanti 

På vissa varor lämnar Kötthallen garanti. Garantitiden anges i förekommande fall i samband med köpet och på Kunds kvitto. 

Vid reklamation på grund av fel på en garantivara inom angiven garantitid ska Kötthallens kundservice kontaktas. Kund ska därvid kunna presentera samma uppgifter och underlag som vid reklamation enligt ovan. Är en garantivara felaktig och sker korrekt reklamation inom angiven garantitid har Kund rätt till en ny likvärdig vara. Ersättningsvara levereras i enlighet med vad som överenskommes mellan Kund och Kötthallens kundservice. 

Force majeure 

Skulle Kötthallen på grund av yttre omständigheter som rimligen kan anses ligga bortom Kötthallen kontroll vara förhindrad att utföra sina åtaganden gentemot Kund inom utsatt tid eller härav vara förhindrad att alls utföra sina åtaganden, ska detta inte anses vara ett brott mot dessa villkor. Oavsett orsaken därtill kommer Kötthallen alltid att i möjligaste mån kompensera för yttre omständigheter för att kunna utföra sina åtaganden och i de fall där detta inte är möjligt kompensera Kund. 

Inloggningsuppgifter 

Inloggningsuppgifter Kund väljer för att använda Kötthallens sida är Kunds ansvar. Kund är ansvarig för all information lämnad till Kötthallen och alla hos Kötthallen lagda handla hemma beställningar där Kunds inloggningsuppgifter använts. Inloggningsuppgifter ska därför hållas hemliga. Det åligger Kund att omgående kontakta Kötthallen i den händelse att hela eller delar av Kunds inloggningsuppgifter hamnat i orätta händer. 

Personuppgifter 

Kötthallen behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges på i vår integritetspolicy.

Övrigt 

Utöver vad som särskilt stadgas i dessa villkor avseende tjänsten Kötthallen skall de villkor som gäller för användandet av webbplatsen kötthallen.com gälla, inklusive bland annat bestämmelser om användning av så kallade cookies.